De eerste drie delen van Reis naar het westen kunt u direct bij ons, uitgeverij Qilin, bestellen. Neem even contact op via de mail. Gelijk oversteken en tikkie service kunt u krijgen door de boeken van ons via marktplaats te kopen. En u kunt de boeken bij cafe de Proloog in Amerongen, via bol, uw boekhandel en bij de bibliotheek krijgen.

Deel 1, 2 en 3 zijn al uitgegeven. Deel 4 wordt in de eerste helft van 2022 verwacht.    

Reis naar het westen

kaft1.jpg

Het verhaal

Reis naar het westen is een van de vier klassieke romans uit de Chinese literatuur geschreven door Wu Cheng’en, een schrijver uit de Ming dynastie. Dit geliefde avonturenverhaal is een combinatie van actie met humor en spirituele kwinkslagen.


Het boek speelt zich af in de zevende eeuw. Het is het verhaal van één van de discipelen van Boeddha Sakjamoenie die uit het hemelse paradijs verbannen was omdat hij de Boeddha Wet te licht opgenomen had. Hij werd naar de menselijke wereld gestuurd en gedwongen om tien levens lang religieuze zelfcultivatie te beoefenen als boetedoening voor zijn zonde.
 

In zijn tiende leven, nu tijdens de Tang dynastie, reïncarneert hij als een monnik genaamd Xuanzang (ook Tang monnik en Tripitaka genoemd). De keizer wenst dat deze monnik naar het westen reist en heilige mahayana boeddhistische geschriften mee terugneemt naar China. Nadat de monnik geïnspireerd wordt door een visioen van bodhisattva Guanyin, accepteert hij de missie en begint aan de heilige queeste.
 

Tang monnik en zijn drie discipelen
 

Maar de Tang monnik is in zijn eentje slecht uitgerust voor zo’n gevaarlijke reis. Zwak en timide is hij geen partij voor de kwaadaardige schepselen die hem willen vermoorden en opeten (zijn vlees zou immers onsterfelijk maken). Daarom regelt de godin Guanyin een eclectische groep discipelen voor hem die hem kunnen beschermen: de heldhaftige maar onstuimige Aap (de apenkoning alias Sun Wukong), de wellustige Varken, de zwijgzame Broeder Zand en het witte drakenpaard Yulong. Zij werden allemaal naar de menselijke wereld verbannen vanwege zonden die ze in de hemelbegaan hadden. Uit genade geeft Guanyin hen nog een laatste kans om terug te keren naar hun hemelse thuis: ze kunnen zich tot het boeddhisme bekeren en de Tang monnik beschermen op zijn pelgrimage. 


En inderdaad, op reis ondergaan ze de ene na de andere beproeving - in totaal eenentachtig stuks, om precies te zijn. Een voor een valt een bont samenraapsel duivels en kwaadaardige geesten met geweld of middels misleiding de monnik aan. Sommigen proberen het groepje te verleiden met weelde of schoonheid. 
 

Reis naar het westen staat bekend om zijn kleurrijke personages, met name Aap de apenkoning en Varken. Aap werd uit een steen geboren en leerde supranormale vermogens van een taoïstische leermeester. Varken was ook ooit een godheid geweest - een hemelse generaal zelfs. Maar toen hij dronken was geworden en ongepaste dingen had gezegd tegen de mooie Chang’e, werd hij naar de mensenwereld gestuurd als een mensvarken. Varken stond bekend om zijn luiheid en vraatzucht en nog erger... om zijn wellust. 
 

In dit boek dat zo rijk aan symboliek is, zijn de beproevingen die de reizigers moeten ondergaan metaforen voor de testen waar ze op een spirituele reis voor moeten slagen.
 

Een tijdloze klassieker
 

Het in totaal honderd hoofdstukken tellende werk in proza en poëzie wordt in deze eerste onverkorte Nederlandstalige editie uitgegeven in vijf delen. Aan elk deel is achtergrondinformatie toegevoegd waarin traditionele Chinese zaken en boeddhistische en taoïstische begrippen en personages nader uitgelegd zijn.
Van de vier klassieke Chinese romans is Reis naar het westen verreweg het meest bewerkt voor het witte doek: zeker meer dan dertig keer. Ook hebben de avonturen van de Tang monnik en zijn reisgezelschap animatie en games, opera, dans en theater beïnvloed. Zelfs de Chinese supersatelliet DAMPE waarmee rotatie van sterrenstelsels en zwarte materie wordt onderzocht, heeft de bijnaam Wukong, naar de held van ons verhaal: Aap. Het gerenommeerde Chinese klassieke dans en muziekgezelschap Shen Yun Performing Arts uit New York bewerkt het boek sinds 2006 voor het wereldpodium en een miljoenenpubliek.

 

Shakespeare en Wu Cheng’en
 

De beroemde zegswijze “To be or not to be, that is the question” komt uit Hamlet van Shakespeare. Deze westerse klassieker stamt net als Reis naar het westen uit ongeveer 1590. Poëzie speelt een belangrijke rol in beide werken (Reis naar het westen telt 750 gedichten in totaal). En waar Shen Yun Performing Arts ons boek in het westen uitvoert, speelt het Beijing Danstheater Hamlet in China. Maar er is meer. Een bepaald deel uit het boek (hoofdstuk 37-40) komt bijzonder exact overeen met de plot van Hamlet. Beide verhalen beginnen met de geest van een koning die de hoofdpersonages opzoekt en uitlegt dat hij vermoord is door een broer, in een tuin, en dat de huidige koning die broer is. Beide verhalen draaien rondom de prins van het koninkrijk die probeert om de moorddadige koning te onttronen. Beide eindigen ook met de verwijdering van die moorddadige koning en een plottwist die een ander licht werpen op alle gebeurtenissen. De overeenkomst lijkt onmogelijk als je bedenkt dat pas ongeveer honderd jaar nadat beide werken verschenen in Engeland contact was tussen China en Engeland.
 

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal
 

Reis naar het westen is gebaseerd op het verhaal van de monnik Xuanzang die werkelijk naar India is gereisd om boeddhistische geschriften te halen. Bij terugkomst wijdde hij de rest van zijn leven aan de vertaling van die geschriften vanuit het Sanskriet naar het Chinees. Hij speelde daarmee een belangrijke rol in de verspreiding van het boeddhisme naar China.

Games
Sinds de jaren '80 is de Apenkoning bij westerse jongeren enigszins bekend geworden: de Monkey King komt voor in games zoals World of Warcraft en Dota 2, en toen Dragonball in de jaren '80 als manga begon, was het verhaal gebaseerd op Reis naar het Westen: Goku had oorspronkelijk een apenstaart. In 2023 wordt Black Myth: Wukong verwacht: een aanstaande actie-rollenspel van de Chinese indie-ontwikkelaar Game Science, gebaseerd op Reis naar het westen. Een 13 minuten durende pre-alpha gameplay video leverde in 2020 bijna 2 miljoen views op YouTube op en 10 miljoen views op bilibili.

Het gebrek aan complete vertalingen was een grote hindernis voor degenen die dankzij deze bronnen geïnteresseerd raakten in de oorspronkelijke, anoniem gepubliceerde roman. De enige Nederlandse uitgaven tot nu toe waren sterk ingekorte versies: Aap (David Kherdian, 2002), bijvoorbeeld, is een navertelling, geen vertaling, ongeveer een achtste van de lengte van het origineel. In het Engels verscheen de eerste volledige vertaling, The Journey to the West, in 1983, een werk dat de vertaler Anthony C. Yu veertien jaar kostte. En alleen slaagde omdat hij de blauwdruk met zich meegenomen had naar het buitenland toen hij vluchtte voor de Culturele Revolutie. 

 
Recensies
Deel 1, 2 en 3